Széchenyi 2020
Magyar falu program
Szakony község
Mobil menü

Evangélikus templom

Evangélikus templom

A szakonyi gyülekezet egyike a XVI. századból való legrégibb gyülekezetnek. Önálló templomuk a későbbiek során épült. Még a XVII.század elején is, mint virágzó evangélikus gyülekezetet említik Szakonyt. A gyülekezet a nemeskéri anyagyülekezethez tarozott. 1792. szeptember 16-án aziránt folyamodtak a „ Vármegyére, hogy engedtessék meg nékik templomot építeni és rendes lelkészt hívni. A megyei küldöttség vizsgálatának eredménye alapján az építkezési engedélyt 1793. április 24-én megadták.

A templom alapkövét május 22-én ünnepélyes istentisztelettel letették. 1793. ádvent első vasárnapján a templomot felszentelték. A templom cseréptetőzettel, tornyában két haranggal épült. Észak felől a paplak helyezkedett el, az iskola ház pedig helyszűke miatt a templomház mögött kapott helyet. Az új lelkészlak 1859-ben, a régi zsúpfedeles rozzant papház helyén épült. Ez a templom azonban szűknek bizonyult, a tető roskadozott, a tornyokat is magasabbra szerették volna építeni és a régi harangot újra cserélni. A hívek áldozatos munkája, adománya során 1886. július 12-én megkezdődött a nagy munka, és négy hónap múltán a templom (egyharmad részében meghosszabbítva, új padokkal felszerelve, cementlapozott köztérrel, sekrestyével ellátva, a toronyot magasabbra emelve, két új haranggal) elkészült.
A költségek fedezésére 7 370 forintot fizettek ki. A templomszentelést 1886. november 21-én megtartották. A templom felújítása után megmaradt pénzből és a kegyadományokból, valamint a köz- és magánpénztárak támogatásából megépülhetett az új orgona és 1890. október 26-án át is adták. Nemsokára elkészült az új oltár is.
Az evangélikus templomot 1926-ban néhai özvegy Boross Lajosné szül.Hideg Zsuzsanna hagyatékából megújították, a templom nagy felújítására 1993-ban került sor. Az adományokat 1860-tól kezdve emlékkönyvbe írták, és ezt az emlékkönyvet 1882-ben egy díszesebb, úgynevezett „aranykönyv„ váltotta fel, melyet Vircsologi Rupprecht Lajos egyházmegyei felügyelő adott nem csak Szakony, hanem a körzet kilenc gyülekezetének is.
1943-ban a templomból hadicélokra elvittek egy harangot, azóta már ismét két harang szolgálja a hívőket.
A templom szerkezete: Külső rész: mindkét keskenyebb végén hullámos oromzat helyezkedik el, az utca felőli rész előtt van a torony. Belső rész: három-három faoszlop tartja két könyökpárral a három oldalon futó fa karzatot.

Széchenyi Terv Plusz pályázatok