Széchenyi 2020
Magyar falu program
Szakony község
Mobil menü

Szakony települési kékinfrastruktúra fejlesztése

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00075
2023. augusztus 16.
Szakony települési kékinfrastruktúra fejlesztése

PROJEKTADATLAP

Szakony Község Önkormányzata az Szakony települési kékinfrastruktúra fejlesztése című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00075 kódszámú „Élhető települések" című és „TOP_PLUSZ-1.2.1-21" kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.

Pályázati konstrukció: „TOP_PLUSZ-1.2.1-21" kódszámú „Élhető települések" című felhívás

Pályázat címe: Szakony települési kékinfrastruktúra fejlesztése című

Projekt azonosítószám: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00075

Kedvezményezett neve: Szakony Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9474 Szakony, Fő utca 164.

Konzorciumi partnerek: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 59 500 000 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: Európai Unió társfinanszírozásával

A projekt célja:

Szakony Község Önkormányzata a korábbi években törekedett a községi területek megfelelő víztelenítésére, illetve a belvíz okozta károk enyhítésére. Jelen fejlesztés ezen erőfeszítések folytatására irányul, annak érdekében, hogy a településen belüli érték megóvás, az élhetőbb települési környezet kialakítása megvalósuljon, aminek hosszútávú pozitív következménye lehet a település gazdasági és népességszámbeli fejlődése, növekedése.

A projekt céljai a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése.

Az érintett utcákban a burkolattal párhuzamosan, az egykori árok nyomvonalában kerül kiépítésre egy új szikkasztóárok. A kapubejárók, valamint buszmegállók alatt az árkok csatornával (áteresz) kerülnek összekötésre. Az egyes átereszek beton előfejjel csatlakoznak az árokhoz. Szintén burkolatlan árok kerül kiépítésre a 362 hrsz.-ú úton a Fő utcai kereszteződés és a meglévő befogadó árok között. A kereszteződésben az árkok felől a csapadékvíz zárt csatornával kerül átvezetésre két db víznyelős tisztítóakna közbeiktatásával.

A csapadékvíz fejlesztés célcsoportjai a település lakossága, kiemelten a fejlesztéssel érintett területen élők. A fejlesztés megvalósítása során kiemelt figyelmet kap a klímavédelem és a helyiértékek védelme, megőrzése. A beruházás által érintett terület vízrendezése közvetve hozzájárul a településen belüli esélyegyenlőség biztosításához, továbbá a projekt céljai összhangban állnak az önkormányzat azon törekvésével, hogy a település egész területén biztosított legyen a polgárok egyenlő hozzáférése közszolgáltatások, ideértve a csapadékvíz-elvezetést és a belterületi vízrendezést. A tervezett tevékenység (rendezett csapadékvíz elvezetés) másodlagos hatásaként jelentkezhet a település szegregációmentességének erősítése, továbbá ekképpen megvalósul a település homogén esztétikai és funkcionális egysége.

További fejlesztésként közterületi térfigyelő kamerarendszer kerül kialakításra és telepítésre. Szakony községre jellemző a határ miatt kialakult tranzitforgalom, ezért szükséges a be és kivezető utak megfigyelése olyan technológiával, amely alkalmas szélsőséges időjárási és fényviszonyok között is értékelhető élőképet és felvételt biztosítani.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatósága

Kapcsolat: Reseterits-Boros Evelin polgármester

Projekt zárása: 2024.11.30.

Széchenyi Terv Plusz pályázatok